Ledar- och domarutbildningar

Utbildningsansökningar ska vara inskickade via IdrottOnline senast 60 dagar efter genomfört utbildningstillfälle. Ansökningar som inkommer senare är inte garanterade idrottslyftsmedel.

Ansökan om subvention för utbildning görs efter att utbildningstillfället har ägt rum.

Vid ansökan om subvention för utbildning behöver ni redovisa detta med ett underlag. När ni har utbildning i föreningens regi ska ni bifoga fakturaunderlag. När det gäller utbildning i distriktets regi ansöker ni mot att namnge aktuella deltagare under rubriken "kort beskrivning" i ansökningsformuläret samt fakturaunderlag. Det går bra att bifoga deltagarlista eller faktura om namnen står specade där. Distriktet ansvarar för att skicka in deltagarlistor på aktuella utbildningar.

I återrapporten är det viktigt att ni fyller i deltagare och deltagartillfällen.

Subventionerat med 950 kr

-       Blå Människan

-       Blå Atleten

-       Grön Människan

-       Grön Atleten

-       Röd Människan 1

-       Röd Atleten 1

-       Röd Målvakten

 

Subventionerat med 700 kr

-       Grundutbildning (GU)

-       Röd Människan 2

-       Röd Atleten 2 

 

Subventionerat med 475 kr

-       Blå Innebandyspelaren 1

-       Blå Innebandyspelaren 2

-       Grön Innebandyspelaren

-       Röd Innebandyspelaren 1

-       Röd Spelsystemet

 

Subventionerat med 350 kr

-       Röd Innebandyspelaren 2 

 

Seniorutbildningar 70 % av fakturerad utbildningskostnad

-       Grundutbildning senior

-       Brun

-       Svart/guld

 

”Köpa-loss-utbildningar” 70 % av fakturerad utbildningskostnad

-       GU

-       Människan

-       Atleten

-       Målvakten

 

”Köpa-loss-utbildningar” 35 % av fakturerad utbildningskostnad

-       Innebandyspelaren

-       Spelsystemet

-       Föreningsdomarutbildning

 

Domarutbildning

FDU - utbildningarna subventioneras med upp till 600 kr/deltagare upp till 5 000kr.

För att ta er till ansökningsformuläret måste ni logga in på föreningens IdrottOnline-sida.

 


Kontaktperson: Kundtjänst