Föreningsutveckling

Ett av våra större projekt inom området föreningsutveckling är vår årligen återkommande Föreningsutvecklingsresa. I år kommer vår resa att riktas mot våra distrikt. Under de nio år utbildningen har pågått har vi utbildat över 300 föreningar i föreningsfrågor.

Utöver vår föreningsutvecklingsresa jobbar vi även med flera större projekt på hemmaplan. Upplands IBF, Stockholms IBF och Skånes IBF är några av de distrikt där det genomförs – och kommer genomföras större satsningar med fokus på föreningsutveckling. Ta gärna kontakt med Emil Risberg för att få mer information om deras projekt, eller för att bolla möjligheter att genomföra liknande satsningar i er förening eller distrikt.

Vid frågor om föreningsutveckling är ni varmt välkomna att kontakta Emil Risberg.


Kontaktperson: Emil Risberg