2017-05-19 12:56

Valberedningens förslag

Valberedningen har inför årsmötet 31/5 inkommit med ett förslag på hur styrelsen ska se ut de kommande ett/två åren. Ni hittar förslaget nedan samt bland handlingarna uppe i högra hörnet på startsidan.

Valberedningsförslag 2017.pdf


Författare: Simon Andren