2017-04-18 10:03

Valberedningen söker styrelsekandidater

Skulle du vilja vara med och jobba för uppländsk innebandy? Eller känner du till någon som skulle passa för uppgiften? Undertecknad valberedning vill ha nomineringar på kandidater från medlemsföreningarna senast den 30 april till e-post arne@nordesjo.se samt johnny@uibf.se (skicka till båda adresserna).

Den nominerade skall vara tillfrågad, eller om du själv känner att du kan tillföra förbundet din kompetens och erfarenhet (be din förening att nominera dig).

Självklart kommer valberedningen ta fram kandidater men vi behöver föreningarnas hjälp att hitta goda kandidater.

Arne Nordesjö, ordförande valberedningen


Författare: Simon Andren