Upplands Innebandyförbunds 31:a årsmöte - Innebandy.se
2018-05-31 09:11

Upplands Innebandyförbunds 31:a årsmöte

Se bilder från årsmötet under texten nedan, foto Johan Good:

Den 29 maj genomfördes Upplands Innebandyförbund sitt 31:a årsmöte i IFU Arena. Nio föreningar var närvarande. Mötesordförande var Gudrun Orava som har det förflutet inom ridsporten i Uppland.
Revisorerna var nöjda och mötet gav styrelsen ansvarsfrihet, enhälligt.

Det som var extra roligt med detta årsmöte är att arbetet med att få in fler kvinnor på fler ledande positioner inom uppländsk innebandy nu har tagit det första steget.

Av styrelsen nio förtroendevalda så är fem st kvinnor och fyra män.

Vi har nu en komplett valberedning enligt stadgarna (tre st). Sammankallande är Bengt Hellström, Tobias Ridderström samt Magdalena Danielsson. Mötet beslutade även att ta med Anders Murman (valberedningen 17/18) som extra stöd och resurs i valberedningsarbetet för säsongen 18/19.

Ordförande: Dan Back
Vice ordförande: Linnea Aveholt
Kassör: Christina Gullström
Ledamot: Lars-Olov Lundgren
Ledamot: Bo Grängsjö
Ledamot: Ulrica Backlund (ny)
Ledamot: Annika Gullin Caspersen (ny)
Ledamot: Sara Ericsson (ny)
Ledamot: Arvid Englund

Säsongen 18/19 – Nu kör vi! Vi skall bli fler…
Författare: Simon Andren