2016-04-01 09:06

Tredomarsystem under DM-helgerna

Upplands Innebandyförbund har valts ut som ett av tre distrikt i Sverige som under våren ska få testa det nya tredomarsystemet. Om försöket faller väl ut kommer det att användas i full skala från och med säsongen 2016/2017.

Tredomarsystemet innebär att alla matcher i DM döms av tre domare där en domare fungerar som plandomare och de andra två domarna tar hand om varsitt mål. Kostnaden för den extra domaren kommer inte drabba er föreningar utan ersätts via medel från Svenska Innebandyförbundet. Alla föreningar kommer efter testperioden få möjlighet att komma in med synpunkter på systemet.


Författare: Simon Andren