2018-01-26 09:18

SPELARUTVECKLING POJKAR/FLICKOR födda år 2002–2005

21-22 Februari IFU Arena

SPELARUTVECKLING
Syftet med Spelarutveckling Uppland är att utbilda och utveckla våra unga spelare i distriktet. Detta görs bland annat med hjälp av en utvecklingsplan som är framtagen av Upplands Innebandyförbund. I denna utvecklingsplan finns en röd tråd i utbildningen för 12 till och med 18-åriga innebandyspelare. Detta innebär att vissa moment kommer att betonas mer än andra, för att sedan byggas på vid framtida spelarutveckling och så vidare...

Detta är en bred och kompletterande utbildning till den som redan sker ute i föreningarna genom träning och seriespel.

Alla som älskar att spela innebandy och har viljan att bli bättre är välkomna.

OBS! begränsat antal platser, sista anmälningsdag är 15 februari. Anmälan görs via anmälningsformulär se under Anmälan nedan.

Innehåll och upplägg
Fokus i spelarutveckling Uppland utgår från SIU-modellen, det innebär att de momenten vi jobbar med är teknik, spelförståelse, grundläggande taktik och mycket spel (obs att begreppet spel inte nödvändigtvis innebär 5 mot 5 på fullstor plan).

Dagarna innehåller 3 träningspass och ett teoretiskt moment per dag. Vi ordnar med lunch. Glöm inte att ni anger eventuella allergier. Dagen startar kl 09.00 och slutar ca 15.00 vi kommer att vara i IFU arena.

Instruktörer kommer att vara spelare från våra uppländska seniorlag samt elever från innebandygymnasiet i Uppsala. Överledare är Johan Good från Upplands innebandyförbund.

ANMÄLAN
• Anmälan senast 15 februari, kostnaden 600kr/spelare

Anmälan sker genom att sätta in 600 kr per spelare på UIBFs bankgiro: 5688-3028 mejla in namn på spelaren, personnummer, ev föreningstillhörighet, ev allergier samt kontaktuppgifter till målsman. Anmälan skickar du till Johan.good@innebandy.se   

Betalningsansvaret ligger på målsman!

Om antalet deltagare bedöms vara för få förbehåller sig UIBF rätten att ställa in dagen.  

• Det är inget krav att anmälan är förankrad i någon förening utan vem som helst får anmäla sig.
• Glöm inte att märka inbetalningen! Exempel: Anders Andersson, Upplands IBK .

OBS! Vi skickar inte ut någon bekräftelse brevledes! Kallelsen kommer att mailas ut till den e-postadress som är angiven i anmälan. Samtlig information läggs även ut på vår hemsida: www.uibf.se


Författare: Simon Andren