2016-06-10 14:54

Rapport från årsmötet

Upplands Innebandyförbunds 28:e årsmöte hölls i IFU Arena i onsdags. Totalt 34 personer var på plats och här kommer en snabb resumé för er som inte var på plats.

1. Dan Back valdes till ordförande. Back var nominerad av Stenhagens KK och har varit ledamot i styrelsen några säsonger. En längre presentation kommer här på hemsidan senare.

2. Linnea Aveholt från Storvreta IBK och Lovisa Krogius från Rosersbergs IK valdes in i styrelsen som ledamöter.

3. Bengt Hellström tackades för sina år som ordförande. Bengt fortsätter i styrelsen som vice ordförande.

4. Mötesordförande var Annie Larrson, sekreterare Johnny Johansson och valberedare Arne Nordesjö, alla tre gjorde som vanligt en prickfri insats. Vi tackar också revisorerna Anders Edward och Lars Bergman.

5. Den motion som Tierp IBK lämnat in angående att Upplands Innebandyförbund ska betala ut domararvode för alla matcher kommer att utredas av styrelsen. Vad gäller kring arbetsgivaransvar och sociala avgifter med mer?

6. Arne Nordesjö fortsätter i valberedningen och behöver hjälp. Är du intresserad eller vet någon som passar för uppdraget? Kontakta kansliet@uibf.se

7. Styrelsens förslag till stadgeändring antogs. Suppleanterna avskaffas och ersätts av ordinarie ledamöter.

Styrelsens sammansättning kommande säsong ser ut som följer:
Ordförande: Dan Back
Vice ordförande: Bengt Hellström
Kassör: Christina Gullström
Ledamöter: Lars-Olov Lundgren, Mats-Ola Hjelm, Bo Grängsjö, Linnea Aveholt, Lovisa Krogius och Erik Lindeberg.


Författare: Simon Andren