2018-01-30 14:34

Inbjudan"High Five – Idrott för alla"

Rädda Barnens idrottsprojekt High Five – Idrott för alla handlar om att skapa förutsättningar för en trygg idrott fri från mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Att skapa en trygg idrottsmiljö innebär att idrottsföreningen måste ha en tydlig struktur där det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera mobbing, diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp. För det arbetet har Rädda Barnen tagit fram ett material som heter Fem steg till en handlingsplan. Ett enkelt och konkret arbetsmaterial som ger idrottsföreningarna beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar.

Vid tre utbildningstillfällen kommer föreningarna att jobba fram en handlingsplan under vägledning av Rädda Barnen och Upplands Idrottsförbund.

Se gärna detta filmklipp:
https://www.svt.se/sport/artikel/barnens-spelregler-ska-galla/

Filmklippet visar RF och Bris nya kampanj som går i linje med High Five – Idrott för alla.

Träff 1: Måndag 5 mars

Träff 2: Måndag 9 april

Träff 3: Måndag 7 maj

Tid: 18:00 – 21:00 (alla träffar) inkl. fika

Anmäl din förenings intresse till kansliet@uppland.rf.se  senast 26 februari. I anmälan ska ni uppge förening, antal personer, kontaktperson, e-post, telefon och ev. allergier.


Författare: Simon Andren