2015-12-08 11:04

Fullt hus under styrelseföreläsningUnder gårdagskvällen föreläste Christina Gullström om vad det innebär att sitta i en styrelse och vilket ansvar en styrelse har i en innebandyförening. Föreläsningen genomfördes med de föreningar som har kommit en bit in i projektet certifierad förening, och engagemanget från föreningarna gick det inte att ta miste på! Följande föreningar närvarade:

Tierp IBK
Stenhagens KK
Hagunda IF
FBC Uppsala

Ovanstående föreningar är nu i certifieringsdelen ”verksamhetsplan”, och arbetet med att upprätta/rekonstruera/implementera respektive verksamhetsidé, vision, värdegrund samt målformulering går sakta men säkert framåt. Utöver detta har även föreningarna skapat ledarträffar med syfte att stärka banden mellan styrelsemedlemmarna och ledarna, samt belysa vikten av vidareutbildning för ledarna enligt Svenska Innebandys Utvecklingsmodell – SIU.

Är ni som förening intresserade av att veta mer eller ta steget in i projektet Certifierad förening, ta kontakt med Upplands Innebandyförbunds kansli för mer information.


Författare: Simon Andren