Spelarutveckling - Innebandy.se

Spelarutveckling Uppland

 Upplands Innebandyförbunds vision
”Alla spelare 12–18 år inom uppländsk innebandy skall ha samma möjlighet att utbildas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar ”

Den huvudsakliga spelarutvecklingen sker i Upplands föreningar och därför är en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa till med föreningsutveckling, tränarutbildning, tematräning, tävlingsformer, mm i våra föreningar och i Uppland. Den verksamhet som vi bedriver ska alltså vara kompletterande och stödjande för våra föreningar i Uppland.

Vårt arbete från och med 2017 handlar i huvudsak om:
- Implementering av SIU-modellen, praktik och teori
- Träningsverksamhet för barn och ungdomar på olika lov samt studiedagar
- Certifiera och stödja våra uppländska föreningar
- Öka antalet utbildade tränare i våra föreningar
- Bredda utbildningsmöjligheterna för våra ledare

Generellt om spelarutveckling Uppland
För att efterleva de ingångsvärden och mål som fastslagits inom detta område kommer vi att erbjuda utbildning från det att spelare är 12 till de blir 18 år. Man kan gå med i programmet när som helst under denna period.
Skall vara en levande plan som kontinuerligt utvecklas och anpassas efter nya krav, förutsättningar för gruppen som deltar.

Ställer höga krav på de resurser som planerar och genomför verksamheten. De måste ha goda SIU kunskaper och mycket goda ledaregenskaper för att hantera deltagarna inte bara som innebandyspelare utan också som människor. Pusselbitar för människan skall arbetas med i hela programmet.

Implementering av modellen
Modellen ger en omfattande förändring i verksamheten och skall därför implementeras i 3 steg (3 år). Detta för att hinna med att säkra resurser både i budget och rent personellt.
Under år 1 (2017) startade vi upp verksamheten genom att anordna ett påsk-läger. Under innebandysäsongen 2017/2018 kommer vi att anordna följande aktiviteter på följande tillfällen
- 29 september (studiedag för kommunala skolor)

- 30-31 oktober

- 2-5 november Sweden Floorball Youth Camp

- sportlov

- påsklov 

- fredagsbandy

 År 3, 18/19 skall spelarutbildning vara implementerad fullt ut.