Skyddsglasögon - Innebandy.se

Skyddsglasögon

Nyhet på innebandy.se (2015-05-28)

Från och med säsongen 2015/16 är det obligatoriskt för b-licensierade spelare att använda godkända skyddsglasögon vid matcher.

Säsongen 2017-2018 gäller detta spelare födda 02 och senare.
Säsongen 2018-2019 gäller detta spelare födda 03 och senare.


Vad händer om en spelare kommer till match utan glasögon?
Det är ledarnas och föreningens ansvar och uppgift att se  till att alla spelare har skyddsglasögon. För att regeln om obligatorium ska efterlevas så måste spelaren ha skyddsglasögon.

Ledarna bör ha extra skyddsglasögon med sig utifall någon har glömt sina.

Vad händer om glasögonen går sönder eller om man tappar glasögonen under spelet?
Sunt förnuft ska råda och här är matchledarnas och domarnas (även ledarnas) roll viktig.

Tappas glasögonen under spel ska det hanteras på samma sätt som om man tappar en sko. Det innebär att man får spela vidare till situationen är över, därefter ska man plocka upp och sätta på sig glasögonen.

En spelare som använder vanliga glasögon på grund av synnedsättning eller synfel? Hur gör man då?
Det finns inget krav på att ha skyddsglasögon om en spelare har vanliga glasögon. Det är upp till spelaren själv att avgöra om det är möjligt att använda skyddsglasögon och vanliga glasögon. Vi vill poängtera att det inte är tillåtet att spela med solglasögon eller andra varianter av glasögon för att slippa använda skyddsglasögon.

Kan en spelare bli utvisad om man inte har skyddsglasögon?
Nej. Det här är viktigt. Det är ingen regel som regleras i regelhandboken vi talar om. Utan det här är en överenskommelse inom svensk innebandy som regleras på annat sätt. Förhoppningen är att det inte ska behöva regleras på annat sätt än som beskrivs här.

Vad händer om ett lag eller en förening struntar i kravet på skyddsglasögon?
Om en matchledare/domare märker att kravet på skyddsglasögon inte efterlevs i en förening eller i ett lag så ska matchledaren/domaren påtala detta för sitt distrikt (skriv rapport).