Schema

För dig som är engagerad i din förening på styrelsenivå eller annan del av organisationen och som vill få lite goda exempel på hur andra föreningar har arbetet olika delar av sin verksamhet.

Föreningar som kommer till konventet och delar med sig av sitt arbete kommer presenteras här. Schemat kommer fyllas på allt eftersom och vissa justeringar kommer ev göras.

Schema för fredag den 20 april och lördag 21 april

Fredag

12:00 Lunch och inskrivning

13.00 Praktisk info

13.15 SIU 2.0 + det nya utbildningsprogrammet för organisationsledare

14.30 Föreningsexempel

15.00 Fika

15.30 Föreningsexempel

16.15 Extern föreläsare

17.30 Föreningsexempel

18.00 Föreningsexempel

19.00 Middag + mingel

Lördag

08.30 Föreningsexempel

09.00 Föreningsexempel

09.45 Extern föreläsare

10.45 Avslut

11.00 Transfer


Författare: hanna wiklund