Matchändring

Matchändringsblanketten finns i dokumentbanken under mappen "Blanketter". Så fort som spelschemat blivit publicerat.

Vänligen notera att träningsturneringar, träningsläger samt träningsmatcher givetvis skall planeras in innan säsongen, och ej anses som giltiga skäl för att genomföra en matchändring.

Under perioden fram till 12 oktober får förbundet in en mängd matchändringar och har ingen möjlighet att bekräfta om varje enskild matchändring inkommit. Vi prioriterar de ändringar som har ett ursprungligt speldatum närmast i tiden.

Enklaste sättet att kontrollera om en matchändring är utförd är att titta i spelprogrammet där de nya tiderna syns så snart vi genomfört matchändringen i systemet.

En bekräftelse skickas också ut till berörda lags föreningar och kontaktpersoner per e-post samt via föreningens sida i iBIS. De matcher som vi ännu inte fått in en ny tid på kommer synas med speltiden 00:00 tills ny tid inkommit till StIBF.

Tänk även på att det nya speldatumet ska ligga minst tio dagar fram i tiden. Stockholms innebandyförbund behöver tid för att handlägga matchflytten samt domartillsätta matchen.


Följande regler gäller vid matchändring säsongen 2017-2018:

1. Föreningen som ansöker om matchändring ska vara överens med motståndarna om att flytta matchen. 
             
2.  Senast klockan 12.00 sista helgfria vardagen innan match ska ansökan om matchändring vara StIBF tillhanda. Observera att kostnader för domararvode tillkommer vid matchändringar minde än fem (5) helgfria dagar till match. 
              
3. Den flyttade matchen ska spelas före den sista omgången i serien. Det nya speldatumet skall vara minst fem (5) dagar framåt i tiden från det datum som matchändringen/nya speltiden inkommit till StIBF.

4.  Ansökan om matchändring görs med hjälp av StIBF:s matchändringsblankett som ska vara korrekt ifylld.
           
5. StIBF äger rätt att fastställa matchdag, tid och matcharena där förening ansökt om matchändring, och efter godkännande av StIBF, ej inkommit med ny matchtid inom 14 dagar från godkännandet.

6. Matchändring är godkänd då föreningarna fått en bekräftelse av StIBF och spelschemat är uppdaterat på www.stibf.se.

7. StIBF äger rätt att avslå matchändringsansökan samt ändra på matchdag, tid och matcharena om synnerliga skäl föreligger.

8. I samtliga serier är motivering obligatorisk. I D2 samt H2 gäller restriktivitet för matchändringar. Matchändringen godkänns endast om nytt matchdatum infaller inom aktuell omgång. 

9. Om seriematch och match i Röda Cupen/USM infaller samtidigt är en matchflytt godkänd och kostnadsfri om ansökan inkommit senast tio (10) dagar före ursprungligt matchdatum (OBS gäller endast spel i samma åldersklass.)

10. Matchändringar godkänns för deltagande i landslag och distriktslag då åldersklassen är densamma som spelarens födelseår.

11. Matchändringar vid de två första serieomgångarna för senior- och juniorlag får endast ske genom att man flyttar matchen till annan tid inom samma spelomgång, d.v.s. innan match i nästa omgång.
Observera att Tävlingskommittén kan besluta om undantag för enskilda matcher vid synnerliga skäl.

Så här går föreningen till väga vid matchändring:


1. StIBF rekommenderar att arbetet med att flytta en match påbörjas minst tjugo (20) dagar innan ursprungligt speldatum.

Detta för att föreningarna ska ha så god tid på sig som möjligt att hitta ett spelalternativ och för att sedan i tid (senast tio dagar innan ursprungligt speldatum) kunna skicka in matchändringsblanketten.

2. Tag kontakt med motståndarna så snart föreningen anser att ett lag måste flytta en match. Tillsammans tar föreningarna fram tänkbara matchdagar där lagen har möjlighet att spela match.

3. Ring kommunen och boka halltid.

4. Fyll i matchändringsblanketten. Var noggrann och ta med så många telefonnummer dagtid som möjligt om StIBF skulle behöva komma i kontakt med ansvarig i föreningen.

5.  Skicka den ifyllda blanketten till Stockholms Innebandyförbund, Smedjegatan 8, 131 54 Nacka. Matchändringsblanketten ska senast klockan 12.00 sista vardagen innan match vara StIBF tillhanda. Det går även bra att maila in blanketten till stockholm@innebandy.se

                                                         
6. När sedan föreningarna fått en bekräftelse av StIBF är matchändringen godkänd, detta syns även på www.stibf.se.

Vad kostar en matchändring?


Från och med att spelschemat blir officiellt t o m den 7/10 samt 1/12-10/12 är det kostnadsfritt att göra tre (3) matchändringar per lag. Därefter kostar en matchändring 400 kronor per ungdomsmatch och 800 kronor per senior- och juniormatch.

Utanför ovanstående tidsperioder gäller matchändringsavgifter enligt nedan.

Matchändring Egen matchtid  
Ej inkommen ny matchtid

F/P Blå Lätt och Pojkar Blå Medellätt
F/P Blå Svår, Medel (ej Pojkar Blå Medellätt)
F/P Röd
Senior och junior

Mindre än 5 helgfria vardagar till match tillkommer domarkostnaden för berörd match

        0 Kr

1 000 Kr

1 000 Kr
2 000 kr        2 000 Kr

2 000 Kr 
3 000 kr

 


Matchändringsblanketten


Kontaktperson: Martin Hjelmberg