För frågor angående föreningsutveckling och pågående projekt, kontakta Jan Berg.