2008-04-03 21:00

Välkomna till Ordförandekonferens

SöIBF:s ordförandekonferens äger rum torsdag 17 april i Nyköping kl 19.00. Platsen är Nyköpings BIS´ klubblokal på Rosvallaområdet.

Vägbeskrivning (ingång på sydsidan av gamla ishallen)

Ordförandekonferensen har växt fram som ett lämpligt forum för styrelse och föreningsordförandena att träffas och diskutera aktuella frågor om förbundets verksamhet. Flera viktiga beslut tas. Det är därför av stor vikt att Er förening är representerade och väl förberedda på de punkter som diskuteras (se nedan). Glöm inte heller den enkät  som ska vara SöIBF tillhanda senast 10 april.

Anmälan genom E-post kansli@soibf.nu senast 15 april.

Dagordning

19.00 Presentation och information från SöIBF
19.30 Tävlingskommitté, Domarkommitté, Utbildningskommitté och Distriktslaget informerar.
20.00 Fika
20.15 Behandling av inkomna motioner, förslag från SöIBF samt diskussionspunkter.
21.15 Övriga frågor

Inkomna motioner

(Klicka på motionerna för att läsa dem i PDF-format)


Motion 1: Katrineholms IBF ang regel om flytt av spelare mellan A- och U-lag
SöIBF:s yrkande: Någon form av begräsning för att stoppa toppning av U-lag, som ligger nära kval/upp/nedflyttningsstreck, i slutskedeet av serierna behövs.

Motion 2: Katrineholms IBF ang namngivning av hall
SöIBF:s yrkande: Bör inte tas upp på Ordförandekonferens.

Motion 3: Katrineholms IBF ang hantering av domararvoden
SöIBF:s yrkande: Bör avslås. Möjligheten finns redan idag att i samråd med domarna betala ut arvode via bankkonto.

Förslag från SöIBF:s tävlingskommitté

Förslag 1: Nivåbaserad klassindelning på dam- och flicksidan
Förslag 2: Avskaffande av slutspelen och utveckling av DM

Diskussionspunkter

  • Om slutspelen bibehålls, skall juniorer i sådana fall ha slutspel ?
  • När ska DM-slutspelet arrangeras?
  • Hur ska DM spelas (Utslagning eller Pool-spel)?
  • Ska HJ fortsätta att i största möjliga mån spela matcher på fredagar?
  • Ska vi utöka HJ med ett år d v s 89-91?
  • Ska vi spela sammandrag för de yngre i nuvarande form eller skall
  • vi anordna seriespel utan resultatrapportering?
  • Ska vi på damsidan försöka att skapa en gemensam serie i D2 och D3 med närliggande distrikt?
  • Ska F 91/92 spela 3x20 min?
  • Ska D2 och H4 spela med effektiv speltid?

Vi omröstningar gäller enligt årsmötesbeslut följande röstfördelning: 1-4 lag i seriespel = 1 röst  5-11 lag i seriespel = 2 röster, fler än 12 lag i seriespel = 3 röster

Fullmakt

Denna information är utskickad via e-post till föreningarnas angivna-e-postadresser. Följande adresser visade sig inte fungera och måste korrigeras:
Stigtomta IF: stigtomta-if@spray.se
Kolpenäs IBF: kolpenas_ibf@hotmail.com
Hälleforsnäs IF: halleforsnasif@telia.com (+ att hemsideadress ej fungerar)
Hölö/Mörkö IF: o.karlsson@telia.com

 


 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson