SöIBF:s valberedning informerar - Innebandy.se
2007-04-05 06:44

SöIBF:s valberedning informerar

Nu gäller det för er ute i föreningarna att fundera över styrelsens sammansättning och komma med nomineringar till ledamöter m.fl. i styrelsen. Valberedningen har i uppdrag att inför årsmötet den 12 juni komma med förslag till ledamöter i styrelsen.

12 juni 2007 är det dags för årsmöte.


Ställ er frågorna:
Är styrelsen rätt sammansatt utifrån distriktets geografi, kön, ålder och skicklighet? Har föreningen någon medlem som väl skulle fylla en ledamotspost i förbundsstyrelsen?
Fundera även i andra banor.
Den ni nominerar skall vara tillfrågad. I alla händelser kommer valberedningen kontakta den ni nominerar.


Hur gör man då ifall man vill nominera/föreslå någon?
Alla nomineringar skall komma in till valberedningen skriftligt, enklast är att skicka ett mail till petri@soibf.nu. i mailet skriver du vem du är, vem du nominerar, vad du nominerar denna till och varför. Skriv även några rader om varför du anser att denna person skall väljas, samt kontaktuppgifter till både till dig och till den som är nominerad. Den ni nominerar skall vara tillfrågad (dvs. om du har kontaktat denna och denna sagt ja).


När är sista dagen att nominera någon?
Absolut sista dagen är den 18 maj 2007. Men kom gärna in med ditt förslag till oss i god tid så vi hinner påbörja vårt arbete. Även förslag på ledamöter till DK/TK samt valberedningen för år 2006/07 är välkommet.

Vem är det då som sitter i Valberedningen?
Valberedningen består i dag av tre personer:
Kjell Byrsten kjell.byrsten@scania.com
Petri Liefvergren petri@soibf.nu
Ove Karlson ove.karlsson@scania.com


Kontaktperson: petri@soibf.nu
Författare: Jonas Olsson