SöIBF:s kansli stängt - Innebandy.se
2007-12-05 23:42

SöIBF:s kansli stängt

SöIBF:s kansli är stängt 6-7 dec. Välkommen åter på måndag.

Akuta domartillsättningsfrågor handhas av Petri Liefvergren, petri@soibf.nu. Övriga akuta frågor hänvisas till respektive ansvarig kommitté.