2007-05-06 09:00

Preliminär anmälan sammandragsspel

SöIBF skall till säsongen 2007/2008 genomföra sammandragssspel för P97, P 98, P99, P00, F97/98 och F99/00.

För att ha möjlighet att boka in halltider på ett bra sätt, så behöver sammandragsspelen vara med i samma planering som för de seriespelande lagen. Vi ber samtliga föreningar att så gott det går försöka bedöma vilka lag man planerar att anmäla till kommande säsongs sammandragsspel.

SöIBF planerar att genomföra minst 4 st sammandrag per lag.

Denna anmälan är inte bindande. Definitiv anmälan sker i början av september.

Denna, preliminära anmälan, skall vara SöIBF tillhanda senast 15 maj. Anmälan skall gälla hela föreningen. Skicka, faxa eller e-posta denna blankett till:

SöIBF, Färgvägen 5, 155 33 Nykvarn, Fax 08-552 481 29, kansli@soibf.nu

Preliminär anmälan sammandrag 2007/08


Kontaktperson: kansli@soibf.nu
Författare: Jonas Olsson