Protokoll SöIBF:s Ordförandekonferens - Innebandy.se

Protokoll SöIBF:s Ordförandekonferens

Datum:  Torsdagen 17 April 2008
Plats:    Nyköping BIS Klubblokal Nyköping

 

Närvarande SöIBF: 

Ingela Bredenberg Vice ordf, Kjell Larsson, Guy Fromholz, Anna Johannesson, Lars Lundström, Jonas Olsson, Aarre Hietanen, Per Bengtsson.

 

Närvarande föreningar:

Telge SIBK, IFK Mariefred, IFK Gnesta, Strängnäs IBK, Flens IB, Åkers IF, Torshälla IBK, IBK Kringlan, Katrineholm, Onyx, IK Strängnäs, Trosa Edanö, Nykvarn, Nyfors IK, Mesta IBK

 

§  1.

Ingela Bredenberg hälsade alla välkomna och förklarade ordförandekonferensen för öppnad. Presentation av styrelse, kommitteer, närvarande föreningar. Röstlängden fastställdes till 34 röster.

 

§  2. Tävlingskommitté

Redovisning av licensstatistiken i Södermanland. En liten minskning sker kontinuerligt för varje säsong. Man kan konstatera att det är väldigt många spelare som slutar spela innebandy efter 15-årsåldern. Alla föreningar uppmanades att jobba med detta problem och försöka få fler ungdomar att behålla fler spelare upp till senioråldern.
Se licensstatistik här

 

 

§  3. Domarkommitté

Aarre Hietanen informerade om bristen på domare. Det är ett allvarligt problem och kansliet har fått jobba väldigt hårt (ca 15 – 20 timmar i veckan) bara för att få domare till matcherna och värst är det ute på landsbygden då det enbart spelas en match. Alla föreningar uppmanades att få fram fler domare och värna om de som dömer idag. På sikt tjänar föreningen även på de i form av resekostnader som idag kan bli väldigt höga med tanke på långa resor för att kunna lösa matcherna. Kallelse av domare till match samt att man kan erbjuda domarrum måste vara högt prioriterat. Aarre informerade även om kommande föreningsdomare samt steg 1 utbildningar.

 

§  4. Utbildning

Anna Johannesson informerade om att vi söker personer som kan hålla utbildningar åt SöIBF. SöIBF står givetvis för utbildning och kostnader. 

§  5.  Distriktslaget

Lasse Lundström informerade om ansvariga ledare för Distriktslagen.

HJ: Ronnie Lindahl och Per Carlsson Nykvarn, Anette Eriksson,  start v 20
DJ: Peter Nilsson, Mats Weilow, Ari Ruohonen
P 15:  Mikael Wasell och Lucas Öijvall.
F 15:  Fredrik Sundberg, Johanna Dahlin.

Vi söker en ny förbundskapten för pojklagen, vilket innebär mycket administrativt jobb, men man är givetvis även med på samlingar/läger/SM.

Förbundskapten för tjejerna är Lasse Johansson.

Lasse informerade om skriverierna som förekommit på diverse gästböcker om synpunkter på laguttagningarna.

SöIBF:s förhoppning är att inom kort kunna ha all information ang distriktslagen på SöIBF:s hemsida och att den dessutom skall vara lätt att hitta information.

§  6. Inkomna motioner

(Klicka på motionerna för att läsa dem i PDF-format)


Motion 1: Katrineholms IBF ang regel om flytt av spelare mellan A- och U-lag

SöIBF:s yrkande: Någon form av begräsning för att stoppa toppning av U-lag, som ligger nära kval/upp/nedflyttningsstreck, i slutskedeet av serierna behövs.
Beslut: Ordförandekonferensen beslutade att avslå motionen.

Motion 2: Katrineholms IBF ang namngivning av hall

SöIBF:s yrkande: Bör inte tas upp på Ordförandekonferens.
Beslut: Togs ej upp, utan vidarebefordrades till SöIBF:s kansli.

Motion 3: Katrineholms IBF ang hantering av domararvoden

SöIBF:s yrkande: Bör avslås. Möjligheten finns redan idag att i samråd med domarna betala ut arvode via bankkonto.
Beslut: Ordförandekonferensen beslutade avslå motionen.

§  7. Förslag från SöIBF:s tävlingskommitté

Förslag 1: Nivåbaserad klassindelning på dam- och flicksidan

Beslut: Ordförandekonferensen beslutade att bevilja nivåbaserad klassindelning på flicksidan enligt SöIBF:s TK:s förslag.


Förslag 2: Avskaffande av slutspelen och utveckling av DM

Beslut: Ordförandekonferensen beslutade att avskaffa ungdoms slutspelen och istället göra ett mer attraktivt DM-slutspel med pool-spel samt att fler lag går till slutspel.

Diskussionspunkter

  • Om slutspelen bibehålls, skall juniorer i sådana fall ha slutspel ? Behandlades ej.
  • När ska DM-slutspelet arrangeras? Föreningarnas uppfattning var efter serie, i slutet på mars.
  • Hur ska DM spelas (Utslagning eller Pool-spel)? Poolspel föredrogs.
  • Ska HJ fortsätta att i största möjliga mån spela matcher på fredagar? Ja
  • Ska vi utöka HJ med ett år d v s 89-91? Nej.
  • Ska vi spela sammandrag för de yngre i nuvarande form eller skall vi anordna seriespel utan resultatrapportering? Ja, de som vill ha fler sammandrag skall anmäla detta till SöIBF:s kansli, de får dock stå för de extra kostnaderna. Detta tas med på den anmälningsblankett till sammandragsspelet som kommer.
  • Ska vi på damsidan försöka att skapa en gemensam serie i D2 och D3 med närliggande distrikt? Ja. TK fortsätter diskussionerna med Östergötland.
  • Ska F 91/92 spela 3x20 min? Behandlades ej.
  • Ska D2 och H4 spela med effektiv speltid? Nej.

§  8.  Prisutdelning för serierna 2007/2008

 

 

§  9.  Avslutning

Vice Ordförande Ingela Bredenberg tackade alla för visat intresse och ett givande möte.


Författare: Jonas Olsson