Ny styrelse vald - Innebandy.se
2007-06-14 16:48

Ny styrelse vald

 

Årsmötet

En ny suppleant Guy Fromholt invaldes vid Södermanlands innebandyförbunds årsmöte som genomfördes under tisdagen i Eskilstuna. Stefan Johansson omvaldes även som ordförande för SöIBF det kommande året. Ett årsmöte som helt följde valberedningens förslag.

Årsmötet kunde även detta år konstatera att Sörmlandsinnebandyn har fortsatt utvecklats.

Positivt inför säsongen 2007-2008 är att föreningar som tidigare inte varit aktiva i innebandyns seriespel kommer att delta, t ex Stigtomta, IK Standard, samt Gillberga/Lista.

Totalt är 280 lag anmälda att genomföra seriespel 2007 2008.

Ovanstående innebär att ca 2600 matcher skall spelas under säsongen, ett gigantiskt samordningsarbete mellan innebandyföreningarna men också med andra idrotter.

Det gångna året har präglats av att få stabilitet i verksamheten och säkerställa en stabil ekonomi i Södermanlands innebandyförbund. Detta som ett första steg i arbetet mot den vision som antogs i förra året.

Pressmeddelande

För att innebandy skall kunna fortsätta att utvecklas i Södermanland är antalet hallar för innebandy för litet, fler hallar måste byggas, här har politikerna ute i kommunerna ett stort ansvar. Fler hallar för

Innebandyspel, innebär också fler hallar för skolorna på dagtid för idrott. Bristen på halltider för skolidrotten är omfattande på många av skolorna i Södermanland. Innebandy är en inomhus idrott och kräver därför tillgång till hallar och halltider. Som den snabbaste växande sporten i Sverige är det ur såväl ett folkhälsoperspektiv som ren sportsligt perspektiv lite anmärkningsvärt att i många kommuner är det idag viktigare att förlänga säsongen för rena utomhus idrotter.

Ett utökat samarbete mellan föreningarna, SISU och Södermanlands Idrottsförbund är också en förutsättning för att visionen skall kunna uppnås och inte minst för att föreningarnas ekonomi skall kunna förbättras.

Södermanlands innebandyförbunds styrelse säsongen 2007/08 består efter årsmötet av:

Ordförande Stefan Johansson, Nyköping (omvald på 1 år)
Ledamot Rolf Karlström, Nykvarn (omvald på två år)
Ledamot Lars Lundström, Flen (omvald på två år)
Ledamot Kjell Larsson, Södertälje (kvarstår ett år)
Ledamot Ingela Bredenberg, Södertälje (kvarstår ett år)
Suppleant Anna Fällen, Eskilstuna (omvald på 1 år)
Suppleant Guy Fromholt, Nykvarn (nyvald på 1 år)  

Södermanlands innebandyförbunds revisor säsongen 2007/08
Revisor Kjell Byrsten, Nykvarn (omvald på 1 år)
Revisorssuppleant Jonas Westerberg, Södertälje (omvald på 1 år)

Södermanlands innebandyförbunds valberedning säsongen 2007/08
Ordförande Kjell Byrsten, Nykvarn (omvald på 1år)
Ledamot Ove Karlsson, Södertälje (omvald på 1 år)                                   
Ledamot Arne Lundberg, Flen (nyvald på 1 år)

 


Kontaktperson: Petri Liefvergren
Författare: Jonas Olsson