2007-09-11 23:44

Chans att fylla vakanser

Det finns några vakanta platser, som uppstått efter urdrag i vissa serier. Under vissa förutsättningar så finns fortfarande möjligheten att fylla dem. De serier som har en vakant plats är: Flickor 91-92, Flickor 93-94, Pojkar 94 och Pojkar 96. Anmäl Ert intresse till SöIBF:s kansli omgående, dock senast 20 september, om ni har möjlighet att ställa upp med ett lag.

Urdrag ur seriespel


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson