2007-10-06 13:57

Ändringar i tävlingsföreskrifter och tariffer

SöIBF:s tävlingskommitté har beslutat om två förändringar som gäller fr o m 2007-10-05.

1. Förändringar av 1 § Representationsrätt i 5:e kapitlet i SöIBF:s särskilda tävlingsföreskrifter

I damserierna så är det tillåtet att flytta valfritt antal spelare, som spelat senaste matchen i Damer div 3, uppåt i seriesystemet. Nedåt i seriesystem är det tillåtet att flytta max fem spelare, som spelat senaste matchen i Damer div 2. Detta gäller även hela säsongen.

2. Förändringar av W.O-avgift och urdragsavgift.
SöIBF:s tävlingskommitté anser sig tvungna att justera gällande tariffer enligt följade:

Ungdom/junior
1:a W.O: 1500 kr (+500 kr)
2:a W.O: 3000 kr (+2000 kr)
Vid urdrag efter 28/8 debiteras dubbla W.O-avgifter.
 
Senior
1:a W.O: 2500 kr (+500 kr)
2:a W.O: 4000 kr (+2000 kr)
Vid urdrag efter 28/8 debiteras dubbla W.O-avgifter. 
 
 


Kontaktperson: Jonas Olsson
Författare: Jonas Olsson