2009-04-07 23:15

Välkomna till SöIBF:s ordförandekonferens

Välkomna till Ordförandekonferens!

Datum/Tid: Tisdagen 14 April kl 18.30
Plats: IFK Södertälje Lokaler, Tvetagården, Södertälje

Ordförandekonferensen har växt fram som ett lämpligt forum för styrelse och föreningsordföranden att träffas och diskutera aktuella frågor om förbundets verksamhet.

Anmälan genom E-post kansli@soibf.nu senast 13 April.

Två personer per förening, varav en har rösträtt.

Dagordning

18.30 Presentation
18.40 Information från SöIBF:s Ordförande Ingela Bredenberg
19.10 Behandling av inkomna motioner
19.45 Fika
20.00 Tävlingskommitte, Domarkommitte, Utbildningskommitte, Distriktslaget informerar.
21.15 Övriga frågor

Läs motionerna, inkl SöIBF:s yrkanden här
Alternativ för damseriernas framtid
Fullmakt

 

 

 

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson