SöIBF:s ordförandekonferens återremitterade förslag kring damserier - Innebandy.se
2009-04-16 20:02

SöIBF:s ordförandekonferens återremitterade förslag kring damserier


När SöIBF:s ordförandekonferens genomfördes på tisdagskvällen, så var den största händelsen att förslagen kring damseriernas utseende återremitterades.

Ordförandekonferens beslutade att återremittera förslagen om damseriernas framtid för ett nytt beslut senast 28 april. Endast de föreningar som deltog i ordförandekonferens har rösträtt i frågan. Samtliga föreningar med verksamhet på damseniorsidan var dock representerade. Röstningsblankett finns här.

SöIBF:s tävlingskommitté (TK) lade fram tre huvudalternativ till ordförandekonferensen. Under konferensen ledde diskussionen in på ytterliggare varianter av dessa alternativ, inkl Mesta IBK:s motion. Mötet beslutade därför att dessa varianter måste förankras hos resp föreningar.

Alternativ 1

Fortsätta precis som nu med D2, D3 och nivåbaserade flickserier, där säsongen 2008/09 är kvalificerande inför säsongen 2009/10, dvs att upp- och nedflyttning mellan våra två seniorserier sker utifrån tabellplaceringar säsongen 2008/09.

Alternativ 2

Starta säsongen som nu med D2, D3 och nivåbaserade flickserier, men efter jul dela in seniorserierna i tre mindre serier, D2A, D2B och D3. Detta innebär ett administrativt merarbete vid jul, men ger fler jämna matcher och mer spänningsmoment. (se separat beskrivning nedan). Om detta alternativ går igenom finns det underalternativ att ta ställning till:

Alternativ kring utvecklingslag (U-lag) i högsta fortsättningsserien

Underalternativ A: Ej
tillåta U-lag i högsta fortsättningsserien för att slippa räkna bort matcher och ha separat tabell för kvalificering till den kvalplats till damer division 1 som Södermanland har


Underalternativ B:
Tillåta U-lag i högsta fortsättningsserien och tillhandahålla en separat tabell, där matcher med utvecklingslag räknas bort, för kvalificering till den kvalplats till damer division 1 som Södermanland har

Alternativ 3

Låta alla representationslag deltaga i D2, men utesluta alla U-lag i D2 och slår ihop D3 med de äldsta flicklagen. TK:s förslag är då att man döper denna serie till Damjunior-serien och att man följer SIBF:s åldersgräns för damjuniorer (född 91 el yngre 2009/10), men att man tillåter ett antal överåriga spelare. En ytterliggare fördel är att man inte behöver tillämpa några begräsningar i hur många spelare man får flytta till och från representationslag, dock kan man ha en sådan begräsning när det gäller överåriga spelare.

Alternativ 4

Följer Mestas motion, inkl vissa förtydliganden och justeringar som diskuterades på ordförandekonferensen.

Alternativet bereder plats för alla befintliga representationslag i D2 samt vissa U-lag (Avsett för Division 1-föreningarna Telge SIBK och Nykvarns IF). Resterande föreningars U-lag bereds plats i en serie som slås ihop med de äldsta flicklagens serie och kallas då Damer Utveckling. Ev nystartade lag damseniorlag får deltaga i denna serie.Lösning till Alternativ 2

Detta förslag möter det problem vi har med ett ganska dåligt underlag av damlag i Södermanland, som dessutom varierar i antal från säsong till säsong, och ger ett mer flexibelt och stimulerande seriespel. Föreslaget går ut på att damserierna läggs om till grundseriespel under hösten och fortsättningsserier under våren för att ge tuffare och mer jämbördiga matcher.

Höst


Damer div 2 (D2)
1. Till div 2 A
2. Till div 2 A
3. Till div 2 A
4. Till div 2 A
5. Till div 2 A
6. Till div 2 A                   
7. Till div 2 B
8. Till div 2 B
9. Till div 2 B
10. Till div 2 B

Damer div 3 (D3)
1. Till div 2 B
2. Till div 2 B                    
3. Till div 3
4. Till div 3
5. Till div 3
6. Till div 3
(7. Till div 3)

D2 spelar en enkelserie med 9 omgångar, där lag 1-6 efter jul fortsätter i D2A, och lag 6-10 fortsätter i D2B. Utvecklingslag får inte spela i D2A. Skulle Utvecklingslag placera sig på plats 1-6, flyttas lag 7 upp i D2A.

D3 spelar enkelserie (7 omgångar med åtta lag). Skulle färre än åtta lag anmäla sig till serien spelas dubbelmöte, dvs med 7 anmälda lag får varje lag 12 matcher, 6 anmälda lag 10 matcher etc.

Ett alternativ är att utvecklingslag får inte spela i D2A, i så fall skulle, om utvecklingslag placerar sig på plats 1-6, lag 7 flyttas upp i D2A.

Vår (Fortsättningsserier)


Damer div 2 A (D2A)
1. Kval till div 1         
2. Till D2 08/09
3. Till D2 08/09
4. Till D2 08/09
5. Till D2 08/09
6. Till D2 08/09

Damer div 2 B (D2B)
1. Till D2 08/09
2. Till D2 08/09               
3. Kval till D2 08/09
4. Kval till D2 08/09         
5. Kval till D2 08/09         
6. Till D3 08/09

Damer div 3 (D3)
1. Kval till D2 08/09        
2. Till D3 08/09
3. Till D3 08/09
4. Till D3 08/09
5. Till D3 08/09
6. Till D3 08/09

Samtliga fortsättningsserier spelas med sex lag, förutom i D3 som har flexibelt antal lag, och spelas med dubbelmöten (10 omgångar med sex lag). Skulle färre än sex lag deltaga i D3 spelas trippelmöten. Förslaget förutsätter att minst 16 damlag anmäler sig till seniorserierna.

Kval till division 2 08/09 spelas med lag 3-5 i D2B och lag 1 i D3 i en enkelserie. Antalet lag som flyttas upp till D2 beror på ev nedflyttade Sörmländska lag från division 1 och om 1:an i D2 klarar kvalet till division 1.

Problemet med detta upplägg är egentligen bara ett, nämligen problemen med hallbokningar. Detta får lösas genom att boka upp tider preliminärt, så att det förhoppningsvis endast behöver göras smärre justeringar när kvalificeringen till fortsättningsserierna är klar. Man får helt enkelt ranka lagen innan seriestart och göra en gissning av vilka lag som kommer att kvalificera sig till vilken serie och boka upp tider därefter.


Alternativ för Damserierna (Word)
Röstningsblankett (Word)
Motioner till SöIBF:s ordförandekonferens (PDF)

 

 


Författare: Jonas Olsson