2009-02-26 13:10

Ordförandekonferens

Nu är det snart dags för SöIBF:s ordförandekonferens, forumet där SöIBF och föreningarna tillsammans drar upp riktlinjerna för verksamheten i Sörmland och där man verkligen kan påverka utvecklingen.
 
Tid:  Tisdag 14 April kl 18.30
Plats: Tvetagården, IFK Södertälje´s lokaler, Södertälje
 
Motioner till ordförandekonferens skall vara SöIBF tillhanda senast 24 mars. Motioner kan innehålla förslag till förändringar i SöIBF:s verksamhet. Motioner som innehåller förslag till förändringar i SöIBF:s stadgar ska dock lämnas till årsmötet i juni.
 
 
 

Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson