2008-10-30 22:25

Onyx och SöIBF i särskild föreningsdomarsatsning!

Det är med stor glädje man konstaterar att det 26-28 oktober arrangerades en särskild Föreningsdomarutbildning i Nyköping, dels teori men också mycket praktik i samband med dömande under SN-cupen som är en "lokal" skolinnebandycup! Grunden till detta är ett intiativ från Onyx där man bjöd in SöIBF:s domarbas till en domarträff med klubbens alla 15-åringar, där uppstod ett intresse från några där och sedan från några andra som verkligen ville utbilda sig till att bli Domare. 8 stycken har utbildats och aldrig har en föreningsdomarutbildning varit så komplett som denna utbildning blev, målet är naturligtvis att kunna ge dessa unga Domare en bra utbildning som ger dem bra kompetens från början och med det också ger  viss trygghet i sitt dömande. Förhoppningsvis leder detta till att de fortsätter döma och även vill ta steget upp som Distriktsdomare!
 
Här lägger vi grunden för framtidens Domare, att bygga från grunden kräver att man gör det grundligt från början och sen kan man bygga vidare därifrån. Hur gick det då? Utvärderingarna är inte inskickade ännu, men slutsatserna kan ändock göras att denna form av utbildning verkligen uppskattades av alla inblandade och är definitivt något som Onyx vill gå vidare med men också i allra högsta grad SÖIBF. Vi får aldrig glömma bort att denna målgrupp är våran framtid längre fram, får de rätt utbildning och stöd från början så ökar ju i alla fall chanserna till att de fortsätter och tycker detta med att döma är jättekul!
 
Låt detta bli startskottet för ytterligare gemensamma Domarsatsningar, här kan vi tillsammans forma framtidens Domare!

 

 


Kontaktperson: Daniel Johansson