Ordförandekonferens 14/4

Nu är det dags för SöIBF:s ordförandekonferens, forumet där SöIBF och föreningarna tillsammans drar upp riktlinjerna för verksamheten i Sörmland och där man verkligen kan påverka utvecklingen.

 
Tid:  Tisdag 14 April kl 18.30
Plats: Tvetagården, IFK Södertälje´s lokaler, Södertälje
 
Totalt sju motioner har inkommit från föreningar.
 
Motioner kan innehålla förslag till förändringar i SöIBF:s verksamhet. Motioner som innehåller förslag till förändringar i SöIBF:s stadgar ska dock lämnas till årsmötet i juni.
 

Läs motionerna här

Anmälan genom E-post kansli@soibf.nu senast 13 april. Två personer per förening, varav en har rösträtt.

Dagordning

18.30 Presentation
18.40 Information från SöIBF:s oOrdförande Ingela Bredenberg
19.10 Behandling av inkomna motioner
19.45 Fika
20.00 Tävlingskommitte, Domarkommitte, Utbildningskommitte, Distriktslaget informerar.
21.15 Övriga frågor

 

 

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson