2008-12-09 12:00

Licenskontroller pågår

SöIBF genomför fortlöpande granskning av alla spelarlicenser. Just nu intensivgranskas alla B-licenser och framförallt sammandragsspelande lag. Redan nu kan konstateras stora brister hos många föreningar.

Vad gäller egentligen för licenseringen?

Alla föreningar är skyldiga att försäkra (licensiera) sina spelare i IDA.  Licensiering/registrering ska vara gjord och betald innan en spelare ska spela match. A-licenser (för spelare födda 1992 och äldre) är individuella licenser, som betalas var för sig. B-licenser (för spelare födda 1993 och yngre) registreras endast. Betalning sker där genom en laglicens. Läs mer om licensieringen här

En genomgång av licenserna visar att många ungdomar idag har spelat olicensierade. SöIBF kräver att samtliga spelare ska vara licensierade när de spelar match. Det har även visat sig att ett flertal spelare är registerade på annan förening än den de spelat match med. För samtliga spelare, vuxna såväl som de allra minsta, gäller att övergång måste registreras innan man kan spela för sin nya förening.

Samtliga föreningar uppmanas därför att omgående gå igenom sina spelarlicenser och verkligen se till att alla licenser är registrerade och betald senast på fredag 12 december.

Se aktuell licensstatistik här.

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson