Dam- och flickutvecklingsmöte 5/2 - Innebandy.se
2009-02-12 15:06

Dam- och flickutvecklingsmöte 5/2

För en dryg vecka sedan träffades ca 30 ledare & styrelserepresentanter från olika föreningar, representanter från Södemanlands Innebandyförbund samt representanter från Sörmlandsidrotten för att diskutera dam- och flickutvecklingen i vårt distrikt. Detta möte ledde bl.a. till att en grupp nu har bildats som ska jobba vidare med frågor rörande dam- och flickutvecklingen. Vad som sades på mötet går att läsa här.


Kontaktperson: Per Swing
Författare: Per Swing