2009-02-11 23:11

Ändrade resultat pga ändrade tävlingföreskrifter

Svenska innebandyförbundet (SIBF) har i efterhand underkänt en väsenlig del i Södermanlands innebandyförbunds tävlingföreskrifter. Det är 10 § olicensierad spelare i 2.a kapitlet som ogiltigförklarats av SIBF. Detta får återverkningar i form av att matcher, där W.O utdömts pga spel med olicensierade spelare, kommer att återfå ursprungliga resultat. Detta ger tyvärr förändrade förutsättningar i vissa serier i detta sena skede av säsongen.

De matcher det gäller är:

Hemmalag

Bortalag

Serie

Datum

Ursprungligt resultat

Utdömt resultat

Katrineholms IBF

Nykvarns IF

D2

2008-10-05

1-11

5-0

Telge U

Torshälla

D2

2008-10-14

2-6

0-5

Södertälje Balrog

Telge U

D2

2008-10-17

2-4

5-0

Onyx IBS

Trosa Edanö

H3

2008-09-27

8-4

0-5

Telge

Turinge

H3

2008-09-27

3-2

0-5

Telge

Trosa Edanö

H3

2008-10-11

4-4

0-5

Åkers IF

Nykvarns IK

H4

2008-10-18

8-8

0-5

Katrineholms IBF

Kärrviolen IC

H4

2008-10-18

8-1

0-5

Telge

Strängnäs IBK

HJ

2008-10-03

6-5

0-5

 
Innebandyverksamheten i Södermanland spelas efter SIBF:s tävlingsbestämmelser och tävlingsföreskrifter och SöIBF:s egna tävlingsföreskrifter. Alla distrikt i innebandysverige måste före varje säsong, till SIBF, inkomma med sina egna tävlingsföreskrifter, som bl a innehåller förtydligande och kompletterande föreskrifter utöver SIBF:s bestämmelser och föreskrifter. SIBF granskar och, efter ev komplettering, godkänner dessa.

Varje säsong ser SöIBF över sina tävlingsföreskrifter. Till säsongen 2007/08 infördes bl a en punkt som gjorde gällande att om spelare spelar match utan licens ska W.O utdömas till det icke felande laget. SöIBF genomförde sedan omfattande licenskontroller där ganska många fall med spel med olicensierade spelare uppdagades. Detta har resulterat i att det i totalt nio matcher har utdömts W.O säsongen 2008/09. Ytterligare fall upptäcktes också, men mer fördelaktiga resultat för icke felande lag fick kvarstå. Även föregående säsong, 2007/08, utdömdes W.O i ett antal matcher, där olicensierade spelare deltagit.

I detta fall så har SIBF bedömt att SöIBF:s tävlingsföreskrifter på denna punkt strider mot SIBF:s tävlingsbestämmelser. Man upptäcker tyvärr alltså detta nästan två år efter att SöIBF infört punkten i sina tävlingsföreskrifter.

SöIBF beklagar djupt det inträffade och måste nu återställa resultaten i förteckningen ovan till de ursprunliga samt istället använda sig av SIBF:s tävlingsbestämmelser och SIBF:s tävlingsavgifter. I klartext innebär det att de föreningar, där spel med olicensierade spelare förekommit, istället kommer att åläggas att betala avgifter enligt SIBF:s Tävlingsavgifter (sidan 2, Kap 7 1 § Avsaknad av spelarlicens).

Föreningar berörda av avgifterna meddelas separat. 

Aktuella dokument, nämnda i texten:
SIBF:s tävlingsbestämmelser
SIBF:s tävlingsavgifter
SIBF:s tävlingsföreskrifter
SöIBF:s tävlingsföreskrifter

Aktuella tabeller:

Damer division 2 (alla matcher inkluderade)
Damer division 2 (för kvalplats till div 1)

Herrar division 3
Herrar division 4
Herrar juniorer 90-91

 

 


Författare: Jonas Olsson