2014-11-21 14:51

Angående senaste tidens debatt kring SDF-SM 2015/16

Bakgrund:
SIBF:s Förbundsmöte 2002 beslutade att fastställa dokumentet ”Innebandyn Vill – riktlinjer och värderingar”. Under åren därefter har många föreningar, bland annat genom våra årliga föreningsenkäter, efterfrågat en röd tråd gällande verksamheten och framför allt spelarutveckling. Det var anledningarna till att arbetet med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) infördes. Med SIU genomförs nämligen ”Innebandyn Vill”.

Vid SIBF:s Ordförandekonferens, i februari 2011, presenterades modellen för distrikten för första gången. Beslut har tagits att SIU ska vara Svensk Innebandys röda tråd och att all verksamhet ska gå i SIU:s anda.

Därför har SIBF:s Förbundsstyrelse i februari 2014, som en konsekvens av SIU, beslutat att införa ett utvecklingsläger som gör att fler spelare ska ges möjlighet att utvecklas både på planen och som människor. En nationell utvecklingssatsning som Svensk Innebandy aldrig tidigare varit i närheten av.
Som en följd, och också det i SIU:s anda, har Förbundsstyrelsen även beslutat att:
• från och med säsongen 2015/16 endast arrangera ett distriktslags-SM (SDF-SM)
per säsong och det i åldern 16 år.

Vi fem distriktsförbund nedan vill med denna skrivelse visa att vi helt och fullt står bakom Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och därmed även beslutet gällande SDF-SM.

Stockholms Innebandyförbund, Skånes Innebandyförbund, Göteborgs Innebandyförbund, Upplands Innebandyförbund, Södermanlands Innebandyförbund


Författare: Niclas Andersson