Urdrag - Innebandy.se2013-08-22 10:57

Urdrag

Dessvärre brukar vi så här års varje säsong drabbas av ett antal sena urdrag ur seriespel, som ställer till stora problem. Vi ber nu alla föreningar att aktivt jobba för att undvika detta!

Urdrag av lag efter att serieindelning och spelordning gjorts orsakar stora problem, både administrativt för SöIBF och för övriga lag i aktuell serie, och måste ses som den absolut sista utvägen vid problem med att fullfölja seriespel av anmält lag.

I serier som redan har ett tunt underlag med lag ger urdrag extra kännbara effekter. Det ligger i innebandys intresse att lag som står inför ett urdrag att undersöka alla möjligheter att ändå behålla laget.

Följande checklista måste iakttagas innan urdrag sker och blankett inskickas.

Vid spelarbrist:

  • Se över möjligheten att låna in spelare från andra lag inom klubben
  • Kontakta skolor på orten och försökt rekrytera nya spelare
  • Annonsering vid lämpliga samlingspunkter på orten
  • Kontakta andra föreningar, både idrottsföreningar och andra föreningar med och försökt rekrytera nya spelare
  • Kontakta spelare som tidigare slutat
  • Undersöka möjligheter att få spelare att fortsätta spel med annat träningsupplägg eller andra premisser.


Vid ledarbrist:

  • Undersökt möjligheter inom föreningen
  • Kontaktat samtliga föräldrar i laget och undersökt om dessa kan hjälpa till på något sätt med lagledningen, eller om dessa har några kontakter som kan tänkas hjälpa till.

Ledarbrist anses inte som giltigt skäl att dra ur lag på senior- och juniornivå. Där måste spelarna själva kunna lösa ledarfrågor.

Urdrag ur seriespel ställer till stort besvär både administrativt för SöIBF och för resterande lag i aktuell serie och måste ses som en absolut sista utväg om ingen annan lösning finns. Det är mycket viktigt att alla föreningar tar sitt ansvar och fullföljer sina serieanmälningar och tar sitt ansvar och vidtar åtgärder vid risk för t ex tunn spelartrupp. Urdrag där inte ordentliga åtgärder redovisats accepteras inte.

Kostnaden för att dra ur ett lag efter 31/8 är full serieavgift + 6000 kr för ett seniorlag och 3000 kr för junior- och ungdomslag, utöver serieavgift. Vi hoppas att alla föreningar ser till använda dessa summor pengar till åtgärder för att kunna fullfölja spel med de lag man tänkt att dra ur.

Urdrag emottages endast av SöIBF på avsedd blankett!

Dokumentbank

 

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli