2014-02-06 10:24

Måste vi kalla bortalag och domare till match?

Ja. Som hemmalag/arrangerande förening är man skyldig att bjuda in gästande lag och domare till match. Detta bör ske några dagar före match för att förvissa sig om att inga missförstånd föreligger kring matchstart, hall och matchdräkter etc. Detta kan ske via post, e-post eller telefon. Får ni, som domare eller bortalag, e-post så svarar ni självklart på detta, så att hemmalaget vet att det nått fram.


Författare: Niclas Andersson