Påminnelse! Kallelse till samtliga ordföranden i distriktet - Innebandy.se2014-02-04 08:41

Påminnelse! Kallelse till samtliga ordföranden i distriktet

Bakgrund
På årsmötet 2013 framfördes inga förslag och årsmötet uppdrog föreningar att under DM-helgen
kalla till möte för att välja en valberedning, vilket inte har skett. Med anledning av denna kallade
styrelse till en extra ordförandekonferens (2013-11-21), där en av punkterna var att diskutera en
lösning för hur man skulle kunna tillsätta en valberedning.

Närvarande representanter från Sörmlands innebandyföreningar delades in i olika grupper där man
diskuterade förslag och lösningar som senare presenterades för varandra.

Förslag
1. Ordförande i respektive förening bildar valberedning.
2. Tre föreningar bildar valberedning, en förening sitter kvar nästkommande år.

Beslut
Representanter för föreningar fick rösta och beslutade enligt förslag 1.

Möte/kallelse
Tanken är nu att samtliga ordförande från våra föreningar träffas förutsättningslöst och diskuterar
fram en lösning, där alternativ 2 fortfarande kan vara ett sätt för hur valberedningen kan fungera.

Din medverkan gör skillnad!

Datum: 27 februari, anmälan till kansliet@soibf.nu senast 7 februari.
Tid: Kl. 19:00
Plats: Beroende på vilka som anmäler sig försöker vi ordna geografiskt rättvist.
Kontakt: Mikael Listam, IFK Gnesta – 0708-11 98 55


Kontaktperson: Kansliet