Kallelse till extra ordförandekonferens - Innebandy.seKallelse till extra ordförandekonferens

Tid: 21/11 klockan 19.00

Plats: Rosvalla, Nyköping.

Södermanlands Innebandyförbund kallar till extra ordförandekonferens på grund av att förbundet idag lever utan valberedning, samt att det under starten av säsongen inträffat en rad händelser som vi gemensamt måste diskutera så att vi tar fram rätt åtgärder.

Södermanlands Innebandyförbund klarade inte av att hitta en valberedning vid årsmötet i juni. Mötet uppdrog till styrelsen att fundera på hur vi ska hitta rätt personer. Viktigt dock är att detta är föreningarnas uppgift att hitta rätt personer till de platser som är valbara, såsom valberedning, styrelse m.m. Styrelsen ser ingen annan lösning än att återigen kalla till sig föreningarna för att se om det går att hitta en lösning. Vi ber er alla att fundera på eventuella namn. Om ni hittar någon kandidat vore det önskvärt om den personen blir tillfrågad.

Under starten av denna säsong har vi lagt mycket kraft i att hitta nya former både på tävlingssidan och domarsidan. Rekryteringen och utbildningarna för nya domare har i år gått bra. Det är ett trendbrott vi ser, och det är glädjande. Mindre glädjande är att dessa domare under sina första matcher får ett mottagande som så pass unga människor inte kan hantera. Vi behöver ha en gemensam diskussion om hur vi kan komma till rätta med detta. Det har också förekommit påhopp på funktionärer och förbundsmänniskor, vilket inte är en utveckling någon vill ha. Vi tror att de enda som kan göra något åt den här utvecklingen är föreningarna, varför vi behöver ha en konstruktiv och bra diskussion kring detta.

Vi önskar att ni skickar två personer per förening till denna träff, vi ser den som obligatorisk. Önskvärt är ordförande plus en person till från styrelsen. Kan ej ordförande får ni skicka ersättare.

Vi vill att ni meddelar kansliet vilka personer ni skickar senast tisdagen den 19 november. Mejla Simon på simon@soibf.nu.


Välkomna!

Styrelsen Södermanlands Innebandyförbund

Kontaktperson: Simon Parkman