2014-02-28 15:03

Information angående valberedning

Efter valberedningens möte igår kom närvarande representanter (enligt nedan) överens om att vi representerar valberedning fram till stämman i juni. Vi kommer också att driva frågan om hur valberedningens tillsättning skall gå till, där vi bl. a hänvisar till förslaget som kom upp på den extra ordförandekonferensen som innebär:

- att tre föreningar bildar valberedning där en sitter kvar nästkommande år.

Valberedningens sammansättning t o m den 6 juni 2014:

Ordförande Mikael Listam IFK Gnesta
Ledamot Marcus Jansson Katrineholms IBF
Ledamot Helena Eriksson Flens IBF
Ledamot Per Lindahl/Birgitta Lexell Strängnäs IBKValberedningens ambition är att på årsmöte kunna presentera förslag på:

- Styrelsens sammansättning
- Valberedningens sammansättning


Vänliga hälsningar
Mikael Listam