Info från valberedningen - Innebandy.se2014-04-16 08:24

Info från valberedningen

Inför årsmötet behöver vi hjälp!

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge årsmötet förslag till nya förtroendevalda i styrelse, som revisorer samt till ny valberedning. Det är viktigt att vi har/får ledamöter som har förmågan, kunskapen och även erfarenheten att utgöra en bra representation i förbundet. Så har du tankar på personer som ni tror är bra för verksamheten så uppskattar vi era förslag. Skicka gärna via e-post till mikael.listam@swfab.se.

Vänligen
Mikael Listam
Valberedningens ordf.
0708-119855