Förtydliganden distriktslag - Innebandy.se2013-05-18 10:02

Förtydliganden distriktslag

Vi har fått in många frågor och synpunkter på upplägget av distriktslagsverksamheten. Både positiva och negativa reaktioner. Vi vill förtydliga vad som gäller:

15 år
”Fokus för verksamheten ligger på bredd och utveckling. Tävling går inte i första hand och samtliga spelare garanteras speltid.”

Samtliga spelare som åker med till SM garanteras alltså speltid. Tävling går inte i första hand, som det gör på DJ/HJ17 där fler än 5 spelare från varje förening kan tas ut. Mer om maxantal från varje förening längre ner!

Detta gäller för:

Spelare
”Endast spelare med åldrarna som gäller för pågående säsong kan nomineras. Detta år, 2013, kan alltså endast de födda 98-99 nomineras.“

Tidigare år har det gått att nominera yngre än den aktuella årskullen. Vi vill ge fler spelare i aktuell ålder chansen att delta i SM.


”Max 5 spelare från samma förening kan bli uttagen i sluttruppen.”

Denna ändring gör vi av olika anledningar. Dels har vissa föreningar talat om att det varit en alltför stor ekonomisk post, med många spelare vid talangträffar, breddtrupp och sluttrupp.

Den andra är att fler föreningar ska få chansen att ha med spelare i SM.

Anledningen till dessa förändringar är Svensk Innebandys Utvecklingsmodell som du kan läsa mer om här.


Kontaktperson: Simon Parkman