Distriktslagsverksamheten 2013/14 - Innebandy.se2013-04-22 11:34

Distriktslagsverksamheten 2013/14

Under ordförandekonferensen i början på april beslutades att ett dokument skulle tas fram över vad som gäller för distriktslagsverksamheten. Under kommande säsong kommer vissa förändringar att göras jämfört med hur det har varit under föregående säsonger.

15 år
Fokus för verksamheten ligger på bredd och utveckling. Tävling går inte i första hand och samtliga spelare garanteras speltid.

Inför SDF-SM i Umeå 2014 gäller samma som föregående år. D.v.s fyra talangträffar och fyra breddträffar innan träningstruppen tas ut.

Avgiften för talangträffar är fortsatt 100 kr/träff och spelare. För breddtruppen gäller 600 kr vid deltagande i minst två träffar.

Detta gäller för:

Spelare
*Endast spelare med åldrarna som gäller för pågående säsong kan nomineras. Detta år, 2013, kan alltså endast de födda 98-99 nomineras.

*Max 5 spelare från samma förening kan bli uttagen i sluttruppen.

Ledare
*Föreningarna nominerar tränare för F/P15.

*Toppning är inte tillåtet.

*Om ledarna inte har ledarutbildning ligger det på SöIBFs ansvar att anordna eller hitta alternativ utanför distriktet som ledaren/ledarna kan gå. Utbildningskostnaden står SöIBF för.

Förening
*Föreningar lämnar träningstider till distriktslaget.

*Tränare i föreningen nominerar spelare, inte föräldrar.

------------------------------------------------------------------

17 år
Här går tävling i första hand och spelarna kan inte garanteras speltid.

Talangträffar och breddträffar tas bort för 17-åringarna. Istället kommer scouting ske av tränare under hösten. Därefter tar tränaren ut en träningstrupp (ca 30-40 spelare) efter jul.

Spelare
*För 17-åringarna gäller ingen åldersbegränsning. Det innebär att tränarna kan ta ut spelare som är yngre än för säsongen gällande åldersklass.

*I sluttruppen kan fler än 5 spelare från samma förening finnas med.

Ledare
* SöIBF utser ledare för DJ/HJ.

*Om ledarna inte har ledarutbildning ligger det på SöIBFs ansvar att anordna eller hitta alternativ utanför distriktet som ledaren/ledarna kan gå. Utbildningskostnaden står SöIBF för.


------------------------------------------------------------------

Förbundet jobbar just nu för att få fram två förbundskaptener. En som ansvarar för både F15 och P15, och en som ansvarar för både DJ och HJ. Detta innebär alltså att förbundskaptenen för 15-åringarna är förbundskapten för både P15 och F15, och att förbundskaptenen för 17-åringarna ansvarar för både DJ17 och HJ17. Dessa förbundskaptener kommer även ingå i utvecklingskommittén/distriktslag.


Kontaktperson: Simon Parkman