2012-05-22 13:51

Information angående regionalt samarbete - DJ

Söibf vill informera om det arbete som pågår för att kunna starta en DJ-serie till säsongen 12/13. En arbetsgrupp är tillsatt av Söibf med syfte att arbeta fram ett förslag på samarbete gällande DJ med våra grannförbund. Arbetsgruppen (David König, Mikael Klaesson, Johan Orrmo) arbetar just nu med att färdigställa förslaget och kontakterna med grannförbunden är positiva.

Huvudspåret som vi arbetar för just nu är att få till ett samarbete i två serieformer, DJ (elit) och DJ (bredd).

En viktig del i arbetsprocessen är att Söibf (arbetsgruppen) så snart som möjligt får veta vilka föreningar som har för avsikt att delta i DJ.

Eventuella frågor besvaras av David König, david.konig@onyxinnebandy.se