Barn- & ungdomsledarutbildningar - Innebandy.se
2012-08-21 12:59

Barn- & ungdomsledarutbildningar

Barn- & ungdomsledarutbildningar

Inför säsongen 2012-2013 ersätter vi våra BUL-utbildningar med nya SIU-modellens utbildningar. Nya utbildningsstrukturen innebär att nivåerna delats upp så du nu utbildar dig på den åldersnivå som du tränar. Indelningen är gjord enligt följande färgskala:

Grön nivå – här utbildar du dig som tränar barn i åldern 6-9 år
Blå nivå – här utbildar du dig som tränar barn i åldern 9-12 år
Röd nivå – här utbildar du dig som tränar barn i åldern 12-16 år

Grundläggande utbildning - GU
GU är den utbildning som en ledare måste genomgå för att kunna gå vidare till de olika fördjupningsutbildningarna.

Den grundläggande utbildningen är upplagd på fyra kurstimmar á 45 minuter och innehåller ledarskap, regler, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell och ett diskussionspass.

Kurstillfällen: Grundutbildningen kommer vi hålla på plats ute i föreningarna. Anmälan till utbildningarna sker via föreningens utbildningsansvarige och därefter till simon@soibf.nu. De som i dagsläget är inbokade är:

25/8 – Trosa Edanö IBK

11/9 – Telge SIBK, Södertälje IBK och Listonhill IBK. Anmäl er senast fredag 31 augusti.

15/9 – Onyx Innebandy och Stigtomta IF. Anmäl er senast 3 september.

17/9 – Nykvarns IF. Anmäl er senast 3 september.

22/9 – Torshälla IBK. Anmäl er senast 7 september.

2/10 – Katrineholms IBF och Ekbackskyrkan IBK. Anmäl er senast 18 september.


I och med den nya utbildningsstrukturen finns ingen form av valideringsmöjlighet. Det innebär att tidigare utbildningar, innebandyrelaterade eller från andra idrotter, inte kan tillgodoräknas. Anledningen till det är att fokus under GU ligger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, vilket alla tränare oavsett tidigare erfarenhet måste utbildas i.


GRÖN NIVÅ

Fördjupningsutbildningar grön nivå – här utbildar du dig som tränar 6-9 åringar
På denna nivå ska all träning bygga på att ha kul. Det gäller att träna grundläggande motoriska färdigheter för att skapa en kognitiv och emotionell utveckling. Styrketräning ska finnas och den ska vara allsidig. Vi introducerar spelets enklaste regler samt lägger grunden för de moraliska och etiska frågor som finns inom idrotten. Vi periodiserar inte men vi skapa strukturerade och anpassade program och uppmuntrar till daglig fysisk aktivitet.

Innebandyspelaren - 8 x 45 min inkl. praktiskt pass
Passet innebandyspelaren på grön nivå går genom det innebandyspecifika som är viktigt att lära ut i åldern 6-9 år.

 

Plattformen – 18 timmar inkl. praktiskt pass
Här ges tränare och ledare möjlighet att lära sig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar med fokus på SIU modellens beskrivning av ”atleten” och ”människan”. På Plattformen är timmarna uppdelade på fyra områden enligt följande: Barnet och ungdomen i centrum (3 timmar), ditt ledarskap (4 timmar), barn- och ungdomars utveckling (4 timmar), pedagogik i praktiken (2 timmar, praktik). Resterande tid används för att förstärka eller fördjupa de områden som passar den aktuella målgruppen.


BLÅ NIVÅ

Fördjupningsutbildningar blå nivå – här utbildar du dig som tränar 9-12 åringar
På blå nivå handlar det om att utveckla generella idrottsfärdigheter samt de grundläggande atletiska och tekniska färdigheter som krävs för att utvecklas som innebandyspelare. Vi introducerar vikten av mental förberedelse som ett led i den kognitiva och emotionella utvecklingen som är viktig i detta åldersspann. Vi uppmanar individen att prova och utöva många olika idrotter och vi fortsätter att uppmuntra den dagliga fysiska aktiviteten.

Innebandyspelaren 1 & 2 – 16 x 45 min inkl. praktiskt pass
Innebandyspelaren på blå nivå består av två pass och går igenom det innebandyspecifika som är viktigt att lära ut i åldern 9-12 år.

Man skall ha minst 3 månaders erfarenhet av praktisk utövning mellan innebandyspelaren 1 innan man går innebandyspelaren 2. Deltagarna kommer även att genomföra uppgifter mellan de två utbildningstillfällena.

GTU 1, grundläggande tränarutbildning
GTU är en fortsättning och påbyggnad till Plattformen. Utbildningen är en grundtränarutbildning och innehåller tränarskap och träningslära. Deltagaren genomför också tränarpraktik och bedriver sedan självstudier på hemmaplan. Utbildningen kan ge möjlighet till nätverksbyggande mellan idrotter, för att ta till vara varandras olika kunskaper och erfarenheter. GTU handlar om inlärning. Kursen ger ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i förpubertets- och pubertetsåldern.


RÖD NIVÅ

Fördjupningsutbildningar röd nivå – här utbildar du dig som tränar 12-16 åringar
På röd nivå handlar det om att utveckla innebandyspecifika färdigheter. Vi tränar för att utveckla optimal styrkeutveckling och aerob kapacitet med hänsyn till tillväxtkurvan. Systematisk styrketräningsteknik introduceras. Vi utvecklar de mentala förberedelserna och ser till individens kognitiva och emotionella vidareutveckling. I denna nivå påbörjas enklare periodisering.

Människan 1 & 2 – 12 X 45 min
Under denna utbildningsdel diskuteras bland annat stresshantering, övergångar mellan utvecklingsstadier, mobbing, kommunikation i ”JAG-form”, självbild – min pubertet och mitt identitetssökande, att kunna hantera framgång/motgång i grupp och individuellt samt att lära sig hur tankar och känslor påverkar mig och mitt spel. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället.

Man skall ha minst 3 månaders erfarenhet av praktisk utövning mellan del 1 och 2 och deltagaren kommer att få uppgifter mellan utbildningarna.

Atleten 1 & 2 – 12 x 45 min inkl. praktiskt pass
Här ingår Aerob kapacitet – aerob power, snabbhetsträning, MAQ övningar A+B, kroppens ABC, återhämtning, träningslära, träningsplanering, akut omhändertagande, rörlighetsträning samt att undvika skador. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället.

Man skall ha minst 3 månaders erfarenhet av praktisk utövning mellan del 1 och 2 och deltagaren kommer att få uppgifter mellan utbildningarna.

Innebandyspelaren 1 & 2 – 12 x 45 min inkl. praktiskt pass
Innebandyspelaren på röd nivå går genom det som är viktigt att träna på i åldern 12-16 år. Exempelvis bollbehandling, finter, mottagningar, passningsmoment och avslut & skott på ett mer avancerat vis. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen, där utbildningstiden vid första tillfället är 8 x 45 min och 4 x 45 min vid andra tillfället.

Man skall ha minst 3 månaders erfarenhet av praktisk utövning mellan del 1 och 2 och deltagaren kommer att få uppgifter mellan utbildningarna.

Spelsystemet – 4 x 45 min inkl. praktiskt pass
Detta pass kretsar kring tre delar; spelsystem i mindre enheter, spelidé och spelförståelse.

Målvakten – 8 x 45 min inkl. praktiskt pass
Handlar om målvaktens 4 grundpelare; Arbetsställning, Förflyttning, Positionsspel och Parader. Hur målvakten tränar och integrerar mellan dessa. I utbildningen ingår även kunskap om målvaktens utkast, utrustning och uppvärmning.

 

Vid frågor angående utbildning, kontakta Simon Parkman.


Kontaktperson: Simon Parkman