2012-02-14 15:50

Marcus Wargclou cup 24-25 Mars

Samtliga sammandragslag är automatiskt anmälda till Marcus Wargclou cup 24-25 Mars.
För att säkerhetsställa att ni verkligen kommer att deltaga så vill jag gärna ha en bekräftelse från er på detta.
1. Vi kommer att deltaga.
2. Vi kommer ej att kunna deltaga.
3. Vi har (antalet spelare) (medalj till alla deltagare)
4. Vi är intresserade att arrangera en grupp Ålder ? Preliminär boka gärna hall och meddela mig tid och plats.
5. Namn på lag och förening
Anmälningsavgiften för cupen är gratis, däremot delar deltagande lag på Hallhyra (faktureras från arrangerande förening) + Domarkostnad som betalas kontant på plats.
Medalj utdelas till varje deltagande spelare.
Lagen spelar minst 3 matcher var, 2x15 min.
Svar senast 22/2
Aarre
Tävling/Domare

Författare: annelie boman