2011-09-22 13:28

Inspirerande föreningsträff i Södertälje!

Torsdagen den 15:e september gick årets föreningsträff av stapeln. De samlade fick en inspirerande inblick av vart Svensk innebandy är på väg. För presentationen stod Emil Persson, nyutnämnd utvecklingschef på Svenska innebandyförbundet.

Emil belyste hur vi tappar otroligt många spelare mellan åren 10-18 år. Vidare att vi i dagsläget inte på något sätt kan säga att vi är världsledande i innebandy på herrsidan.

Många frågor väcktes:

  • Hur kan vi kombinera ett livslångt intresse för idrott med att bli världsledande i innebandy?
  • Hur anpassar vi såväl tävling som träning utifrån den ambitionen?
  • Vad gör vi idag – Är innebandy en innovativ idrott som utvecklar – eller ”kör vi på i ”gamla” lagidrotters hjulspår?
  • Går det att jobba med individuell utveckling inom ramen för en lagsport?
  • Får alla barn och ungdomar samma förutsättningar att nå sin fulla potential som vi är organiserade idag

Kort och gott presenterades en rad faktabaserad kunskap som på många sätt pekade åt att vi i dagsläget behöver ta nya grepp för att föra innebandysporten framåt. Samstämmiga röster lät höras kring att SIU (Svensk Innebandys Utvecklingsplan) kommer att innebära genomgripande förändringar i vår idrott!

Efter presentationen av SIU gavs korta informationer från förbundets olika kommittéer. En sammanställning av denna information finner du här.

Gunnar Bratt, ordförande i förbundet, bjöd in till dialog kring hur vi ska ha det i Södermanland:

  • Hur kan föreningsträffen bli föreningarnas träff?

Flera intressanta förslag ventilerades. Sammanfattningsvis kan sägas att alla var överens att med tydligt riktade inbjudningar, intressant innehåll, uttalat syfte med träffen och forum där föreningar kan mötas kring frågor som berör dem – då kommer alla att komma!

En mycket positiv kväll avslutades med en allvarsam knorr där Bratt uppmanade alla att åka hem och hjälpas åt med att hitta personer till valberedning och tävlingskommitté.

Känslan som hängde kvar i rummet efter att alla lämnat var att innebandysäsongen 2011/2012 har börjat på ett väldigt bra sätt!!

HÅLL UTKIK PÅ www.soibf.nu om utbildningshelg, jubileum och andra aktiviteter!!

Presentation från föreningsträffen

 

 


Författare: Jonas Olsson