2012-03-23 09:15

Information angående Bul-utbildningar

Från och med hösten 2012 kommer barn- och ungdomsledarutbildningarna se annorlunda ut. Bul-utbildningen försvinner och ersätts med färgutbildningar. I dagsläget finns det inget som gör att Du som gått Bul-utbildning kan tillgodoräkna Dig detta i den nya färgutbildningen. På grund av detta har vi i Södermanlands Innebandyförbund beslutat oss för att inte arrangera fler Bul-utbildningar utan kommer att invänta de nya utbildningarna som kommer efter sommaren.
Block-utbildningarna, som inte kommer att ändras förrän nästa höst, kommer vi fortsätta att arrangera.

Vid frågor om den nya utbildningen, kontakta Simon Parkman på simon@soibf.nu.


Kontaktperson: Simon Parkman