Föreningsträff 2011 - Innebandy.se
2011-08-24 13:40

Föreningsträff 2011

Träffen riktar sig till alla som är ledare i en förening. Oavsett om du är ledare för ett lag, en grupp eller i en styrelse.  Den här föreningsträffen är riktad till samtliga!

Inbjudan

Ni kommer att få ta del av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Den framtida filosofin inom Svensk Innebandy.

SIU´s syfte är att skapa ett ramverk och en filosofi kring hur vi bedriver vår verksamhet. Nästa steg blir att ta fram konkreta utvecklingsplaner, som ska förklara hur vi ska bedriva verksamheten på olika nivåer. Alltså i klartext vad jag som ledare för ett lag på en viss utvecklingsnivå ska fokusera på, i upplägget av träning och tävling.

Eftersom SIU blir ett förtydligande av det som redan står i Innebandyn Vill, är det i sig inget nytt. Däremot är SIU baserat på idrottsvetenskapliga studier, vilket gör innehållet än mer greppbart och verklighetsanknutet.

Läs mer om SIU här

Varmt välkommen är utveckla innebandyn i Södermanland tillsammans med oss!


Författare: Sarah Wårdemark