Motioner till ordförandekonferens - Innebandy.se
2011-03-30 17:00

Motioner till ordförandekonferens

Sammanlagt fyra motioner, från två föreningar, har inkommit till Ordförandekonferensen.

 

Motion 1 (Strängnäs IBK)

Jag föreslår att SöIBF går ut med att sammandragsspelande lag skall använda sig av målförminskare vid matcher i sammandragen. Evolution bar är ett sådant på marknaden (www.floorballevolution.com)

SöIBF:s TK yrkar bifall på motionen.

Motion 2 (IBF Kringelstaden)

Vi önskar att redan innan seriestarten ( vid serieanmälan) så skall det vara klargjort om förening önskar flytta upp sitt U-lag högre upp i serierna eller inte.

Det skall inte gå att ändra sig efter seriestart, samt inte bryta sig ur moderförening och byta namn för att ta en plats högre upp.

SöIBF:s TK yrkar avslag på motionen, då SöIBF inte kan påverka detta fr o m säsongen 2012/12 pga av beslut på SIBF-nivå.

Motion 3 (IBF Kringelstaden)

Vid genomförd o godkänd match flytt så kräver vi att information om matchflytten ovillkorligen skickas till övriga lag i serien, med omedelbar verkan. Så lagen får kännedom om match flytten.

SöIBF:s TK yrkar avslag på motionen, då officiellt spelprogram alltid är offentligt via webben.

Motion 4 (IBF Kringelstaden)

Vi önskar även att samtliga hängmatcher, uppskjutna matcher skall spelas innan sista spelomgången. Så att sista spelomgången kan genomföras som full omgång med samtliga lag, så att inga lag kan spela på resultat. Detta borde vara praxis för alla lag i alla seriesystem inte bara för de högsta serierna i Södermanland

SöIBF:s TK yrkar avslag på motionen. Avgörande matcher flyttas aldrig till efter ordinarie series avslut. Detta är redan praxis. Att alla matcher i sista omgången i alla serier ska spelas samtidigt är praktiskt omöjligt.

 

 


Författare: Jonas Olsson