2010-12-13 13:46

DM lottat

Nu är DM för säsongen 2010/11 lottat. DM inleds med poolspel 5-6 februari och avslutas med slutspel 26-27 mars eller 2-3 april.

Föreningar som är intresserade av att arrangera poolspel eller slutspel lämnar intresseanmälan till SöIBF:s kansli.

DM-sidan

 

 


Kontaktperson: Aarre Hietanen
Författare: Jonas Olsson