2010-04-28 20:25

SöIBF:s ordförandekonferens

I samband med Distriktslags-SM i Nyköping höll SöIBF sin årliga ordförandekonferens.

Det var en trevlig och givande ordförandekonferens med många kreativa synpunkter och aktivt deltagande under fredagskvällens varierande program.

Kul var det också med lite frigolit och kaniner som ytterligare stämningshöjare.

Det informerades och diskuterades utifrån följande punkter.

  • Inledning  Stefan Johansson

En redovisning av förbundets arbete de senaste åren med delvis måluppfyllelse som resultat samt en försiktig optimism inför framtiden där utveckling av förbundets arbete genom en mer verksamhetsinriktad organisation står på agendan. Stefan poängterade också nödvändigheten av en god dialog med distriktets föreningar.

  • Valberedning  Ingela Bredenberg

Information om valberedningens vilja att besöka föreningarna och uppmaning till föreningarna att ta kontakt för att bestämma datum.

  • Organisation Gunnar Bratt

”Ny” verksamhetsinriktad organisation föredrogs. Styrelsens fokus kommer att ligga på strategiska frågor och kommittéerna kommer att fungera som verksamhetsinriktade ministyrelser. Kanslipersonalen kommer att kopplas till respektive kommitté och deras ansvarsområden.

Information gavs om föreningsbesöken ”Inför framtiden” där styrelsens ambition att fånga upp föreningarnas behov skall ligga till grund framtida tänk .

Planerad samverkan med granndistrikten belystes och diskuterades i positiv anda.

  • Utbildning Gunnar Bratt

Vision och mål presenterades som ett exempel på hur styrelsen tillsammans med respektive kommitté ämnar behandla varje verksamhet.

Visionen ”Det ledande utbildningsdistriktet i Sverige” kan ge en fingervisning av en ambitionsnivå. Den betyder dock ingenting om vi inte tillsammans med er jobbar hårt för sträva mot den.

  • SISU  Camilla Bratt

Information om vikten av att redovisa lärgruppstimmar och kopplingen mellan redovisning och föreningarnas möjligheter till resursstöd på olika plan, såväl ekonomiskt, stöd med kurser men inte minst den kompetenshöjning man kan få i sin förening.

  • ”Innebandy det självklara valet för tjejer”    Patrik Lidström

Information av huvuddragen i projektet samt en förklaring av startskottet av detta 3-åriga samarbetsprojekt med Sörmlandsidrotten. Att öka antalet innebandyspelande tjejer samt att behålla fler tjejer inom sporten tills dom når seniorspel är 2 av grundpelarna. Nyckeln till framgång ligger hos oss som arbetar med sporten och inte minst hos er föreningar och ert förhållningssätt till tjejinnebandy. Ett antal frågor bifogas som bilaga, frågor att diskutera ute i föreningarna och att återkoppla till projektgruppen.
Presentation av projektet
Frågor att diskutera i föreningarna

  • Jämställdhetsplan i förening  Linnea Backlund, Strängnäs IBK

Information om klubbens jämställdhetsarbete och diskussion kring detta.

Praktiskt exempel på ett viktigt ställningstagande för tjejinnebandyn.

  • Motioner

5 inkomna motioner. (se motioner)

Mötet beslöt att avslå samtliga efter föredragning och diskussion.

Mötet gav styrelsen mandat att föra diskussion i samverkansmöte med närliggande distrikt gällande innebörden av Motion 1, samverkan kring herrjuniorserie.

 

Presentation av projektet (Powerpoint)
Frågor att diskutera i föreningarna (Word)
Minnesanteckningar Ordförandekonferens (Word)

 

 

 

 

 

 


Kontaktperson: Gunnar Bratt
Författare: Jonas Olsson