2009-10-01 20:38

Viktigt om övergångar och föreningsbyte

Nu finns det en ny blankett att använda vid byte av föreningstillhörighet när en spelare anses vara fri att gå enligt Tävlingsbestämmelserna.

Den nya blanketten ska användas när en spelare är fri att byta förening.

En spelare är enligt TB Kap 6 § 1 fri att byta förening om:

– Denne inte har spelat bindande match under föregående säsong (ange datum för senast spelade match)

– Dennes moderförening har lagt ner verksamheten/laget (ange datum)

– Denne inte har lag att spela i, i sin egen åldersklass i sin moderförening.

Observera att detta alltså gäller övergångar där spelaren är fri att byta förening i enlighet med ovanstående kriterier. Vad gällande övriga övergångar gäller som vanligt övergångsblanketten.

Byte av föreningstillhörighet
Övergångsblankett

 

Kontaktperson: Jane Stenius, SIBF
Författare: Jonas Olsson